Liên hệ

Công ty TNHH Hương Liệu và Gia Vị Bạch Cúc

20/1 Tân Cảng, P.25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM.

Điện thoại: (84-8) 3512-5976 / 3512-6970
Fax: (84-8) 3512-6844
Email: web@moonflower.vn